fbpx

Chương trình
khuyến mãi

top-promotion__image

CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT

-

Chương trình trả góp 0% lãi suất được liên kết với 23 ngân hàng

Áp dụng với tất cả các gói tập tại 25 FIT

Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác tại 25 FIT

 

 

hot-promotion__image

Trả góp 0% lãi suất