EMS Training - Foundation

EMS Training - Foundation

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về:
- Công nghệ EMS Training
- Chống chỉ định khi luyện tập với EMS Training
- Cách đọc và phân tích Inbody

Responsible Trung Tran The (L&D Manager)
Last Update 09/21/2021
Completion Time 1 hour 32 minutes
Members 365
25 FIT EMS Training