Công Nghệ EMS Training

10 XP
Công Nghệ EMS Training
Views
363 Total Views
363 Members Views
0 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website
2. Nguồn điện của máy EMS khi đưa vào cơ thể là?
3. Thiết bị EMS Miha Bodytec đã đạt được chứng nhận gì về việc đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người?
5. Công nghệ EMS được sử dụng trong y tế (vật lý trị liệu) từ khi nào?
6. Năm 2007, Nhãn hàng nào đã mang máy EMS vào lĩnh vực fitness?