Welcome On Board!

Welcome On Board!

Chào mừng tất cả các bạn gia nhập gia đình 25 FIT!

Đây là khóa học đầu tiên dành cho tất cả nhân viên mới với các nội dung sau:
- Giới thiệu về 25 FIT và văn hóa của công ty
- Chính sách nhân sự
- Kiến thức cơ bản về thương hiệu, sản phẩm, khách hàng
- Thực hiện các dự án nhóm đầu tiên

Responsible Trung Tran The (L&D Manager)
Last Update 01/24/2022
Completion Time 4 hours 53 minutes
Members 100
Foundation Khởi động 25 FIT
    • Say Hi! - Phần mở đầu
  • 1. Setup Hệ Thống
    • Hướng dẫn đăng nhập Email
    • Hướng dẫn sử dụng Acheckin
    • Hướng dẫn sử dụng Slack
    • Hướng dẫn sử dụng Notion
    • Hướng dẫn Web 25fit.net
  • 2. Company & Culture - Công ty & Văn hóa
    • Giới thiệu về 25 FIT & Văn hóa công ty
    • Trải nghiệm khách hàng
      10 xp
    • Chính Sách Nhân Sự
    • Brand Onboarding Training
  • 3. Bài kiểm tra
    • Overall Test
    • Brand Test
  • 4. Giới thiệu contact phòng ban, bộ phận
    • Giới thiệu contact Phòng Ban, Bộ Phận
  • 5. Trải nghiệm thực tế của khách hàng tại 25 FIT
    • Vợ chồng siêu mẫu Xuân Lan
    • Châu Bùi luyện tập công nghệ EMS
    • Dịch vụ 25 FIT At Home
    • Á Hậu Phương Nga trải nghiệm dịch vụ At Home của 25 FIT