Chúng tôi đang cần tuyển dụng

Tham gia cùng chúng tôi và cùng khuấy đảo thị trường kinh doanh!

Tham gia cùng chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tuyệt với để học hỏi, phát triển và trở thành một phần của một đội ngũ tuyệt vời.

Finance Controller

1 vị trí đang tuyển
105C Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
22/06/2022 09:34:52

EMS Coach(Huấn luyện viên)

20 vị trí đang tuyển
105C Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
23/03/2023 09:32:14

Sales Team Leader

1 vị trí đang tuyển
105C Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
15/09/2022 08:14:58

Software Developer

1 vị trí đang tuyển

• Responsible for customizing and maintaining Odoo ERP modules.
• Responsible for design and development of Odoo new features, reports, and modules.
• Responsible for coding, testing and debugging Odoo applications.
• Responsible for writing & keeping technical documentation.
• Integrate Odoo with other existing systems and partners systems
• Work with Business Analysts and Product Managers to address requirement questions.
• Maintain the existing application and create sophisticated solutions to complex technical problems
• Reviewing the code & ensuring its stability, reliability & performance
• Analyzing the issues, errors & debugging
• Training & coaching more junior developers

105C Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
27/12/2021 02:43:06

Front-end Developer

1 vị trí đang tuyển

Analyze product requirements and specifications from customer to create, communicate, and implement the technical design;
Build self-organized, highly engaged and performant development teams
Provide agile best practices for continuously delivering value to customers/ businesses

105C Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
07/01/2022 10:06:05
Giới thiệu

Giới thiệu

Chúng tôi là một đội ngũ những con người đầy nhiệt huyết, có mục đích cải thiện cuộc sống của mọi người qua các sản phẩm đột phá. Chúng tôi xây dựng các sản phẩm tuyệt vời để giúp giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp của bạn.