Tất cả các khóa

Welcome On Board!

Chào mừng tất cả các bạn gia nhập gia đình 25 FIT!

Đây là khóa học đầu tiên dành cho tất cả nhân viên mới với các nội dung sau:
- Giới thiệu về 25 FIT và văn hóa của công ty
- Chính sách nhân sự
- Kiến thức cơ bản về thương hiệu, sản phẩm, khách hàng
- Thực hiện các dự án nhóm đầu tiên

Biểu tượng chứng nhận
Operation Officer

Welcome các bạn đã đến với bộ phận Operation!

Đây là khóa học về những kiến thức, quy trình chuyên môn trong bộ phận vận hành.
Khóa học bao gồm các nội dung chính sau:
- Quy trình vận hành tại Studio
- Quy trình vận hành At Home
- Quy trình chăm sóc khách hàng
- Quy trình kiểm tra và đảm bảo chất lượng
- Quy trình kho - logistic

Biểu tượng chứng nhận
Sales

Welcome các bạn đến với bộ phận Sales!

Đây là khóa học về kiến thức nền tảng về Sales tại 25 FIT, khóa học bao gồm các nội dung:
- Hành trình khách hàng
- Quy trình gọi điện mời khách trải nghiệm dịch vụ
- Quy trình tiếp khách, trial và tư vấn
- Quy trình xử lý từ chối
- Quy trình chăm sóc khách hàng
- Hệ thống công nghệ sử dụng trong bộ phận Sales
- Chính sách, KPIs, Career Path

Biểu tượng chứng nhận
EMS Coach

Welcome các bạn đến với bộ phận EMS Coach!

Đây là khóa học về kiến thức, kỹ năng chuyên môn dành cho các bạn EMS Coach tại 25 FIT
Khóa học bao gồm các nội dung chính sau:
- Kiến thức về EMS Training (mức độ chuyên sâu)
- Cách setup KIT, máy EMS
- Hướng dẫn khách tập luyện với EMS
- Xử lý tình huống và vấn đề xảy ra trong quá trình tập luyện với khách
- Chăm sóc khách hàng
- Kiến thức về dinh dưỡng, Inbody
- Kiến thức về cơ thể người

Biểu tượng chứng nhận
Khóa học Dinh Dưỡng (Nutrition)

Đây là khóa học về dinh dưỡng căn bản do Bác Sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp trực tiếp hướng dẫn tại 25 FIT

BS. CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp : Chủ Tịch Hội Dinh Dưỡng Thực Phẩm TP. HCM
Khóa học bao gồm 10 buổi học với các nội dung như sau:
- Tổng quan về dinh dưỡng & sức khỏe
- Năng lượng, Vitamin, Khoáng chất
- Nhu cầu dinh dưỡng của người luyện tập thể thao
- Can thiệp dinh dưỡng cho người suy dinh dưỡng & béo phì
- Whey protein, tổng quan về sản phẩm dinh dưỡng thể thao
- Tư vấn dinh dưỡng

Biểu tượng chứng nhận
Biểu tượng chứng nhận