Tất cả các khóa

Welcome On Board!
Chào mừng tất cả các bạn gia nhập gia đình 25 FIT!

Đây là khóa học đầu tiên dành cho tất cả nhân viên mới với các nội dung sau:
- Giới thiệu về 25 FIT và văn hóa của công ty
- Chính sách nhân sự
- Kiến thức cơ bản về thương hiệu, sản phẩm, khách hàng
- Thực hiện các dự án nhóm đầu tiên
Certification icon
Sales
Welcome các bạn đến với bộ phận Sales!

Đây là khóa học về kiến thức nền tảng về Sales tại 25 FIT, khóa học bao gồm các nội dung:
- Hành trình khách hàng
- Quy trình gọi điện mời khách trải nghiệm dịch vụ
- Quy trình tiếp khách, trial và tư vấn
- Quy trình xử lý từ chối
- Quy trình chăm sóc khách hàng
- Hệ thống công nghệ sử dụng trong bộ phận Sales
- Chính sách, KPIs, Career Path
Certification icon