Tất cả các khóa

Sales
Welcome các bạn đến với bộ phận Sales!

Đây là khóa học về kiến thức nền tảng về Sales tại 25 FIT, khóa học bao gồm các nội dung:
- Hành trình khách hàng
- Quy trình gọi điện mời khách trải nghiệm dịch vụ
- Quy trình tiếp khách, trial và tư vấn
- Quy trình xử lý từ chối
- Quy trình chăm sóc khách hàng
- Hệ thống công nghệ sử dụng trong bộ phận Sales
- Chính sách, KPIs, Career Path
Certification icon