EMS Coach - Onboarding

EMS Coach - Onboarding

Welcome các bạn đến với bộ phận EMS Coach!

Đây là khóa học về kiến thức, kỹ năng chuyên môn dành cho các bạn EMS Coach tại 25 FIT
Khóa học bao gồm các nội dung chính sau:
- Kiến thức về EMS Training (mức độ chuyên sâu)
- Cách setup KIT, máy EMS
- Hướng dẫn khách tập luyện với EMS
- Xử lý tình huống và vấn đề xảy ra trong quá trình tập luyện với khách
- Chăm sóc khách hàng
- Kiến thức về dinh dưỡng, Inbody
- Kiến thức về cơ thể người

Người phụ trách L&D Manager (Trung)
Cập nhật gần nhất 05/10/2021
Thời gian hoàn thành 11 giờ 5 phút
Thành viên 8
EMS Coach Khởi động
 • Kiến thức chuyên môn luyện tập EMS Training
  • Setup KIT Training
  • Full 18 Exercises
  • Upper Body Training
  • Muscle Toning Training
  • Lower and Core Training
  • Back Training
  • Fat Burning Training
  • Endurance Training
  • Sử dụng và điều chỉnh máy EMS
  • Các phương pháp kết hợp động tác
  • Xử lý sự cố trong quá trình tập luyện cho khách hàng
 • Customer Service
  • Chăm sóc khách hàng & 5 quy định (5 Rules)
 • At Studio
  • Checklist làm việc At Studio của EMS Coach
 • At Home
  • Safety At Home Process
  • Checklist làm việc A.H của EMS Coach
  • Quy trình chuẩn bị trước khi dạy A.H
  • Quy trình luyện tập cho khách hàng A.H
  • Quy trình bàn giao thiết bị, CCDC A.H
 • Certification
  • Onboard Overall Test