Người phụ trách Trung Tran The (L&D Manager)
Cập nhật gần nhất 26/03/2022
Thời gian hoàn thành 5 giờ 15 phút
Thành viên 98
 • GIÁO TRÌNH 25 FIT EMS ACADEMY
  • Tài liệu nghiên cứu & đào tạo về EMS Training
 • BÀI GIẢNG EMS TRAINING - MR. DOMINIC LONG
  • Cơ chế các bài tập lưng EMS Training
  • Một số kỹ thuật tập luyện vùng lưng
  • Cơ chế và cách tập các bài Sàn chậu
  • Nhận biết & điều chỉnh & tương tác với khách hàng
  • Kỹ thuật điều chỉnh động tác
  • Thực hành điều chỉnh
  • Các kỹ thuật tập cho mục tiêu săn chắc cơ thể
  • Các lưu ý và kỹ thuật cho bài tập 02 khách hàng
 • KIỂM TRA
  • Bài kiểm tra tổng hợp