Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Base

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Base

Chào mừng các bạn đến với khóa học Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Base.

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách:  

1. Checkin trên Base HRM
2. Xin nghỉ phép trên Base HRM
3. Theo dõi công trên Base HRM
4. Đăng ký Đổi ca - Chuyển ca - Trả ca trên Base HRM
Người phụ trách Trung Tran The (L&D Manager)
Cập nhật gần nhất 21/06/2022
Thời gian hoàn thành 9 phút
Thành viên 28
 • Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập Base HRM
  • 5 bước cài đặt và đăng nhập
 • Checkin trên Base HRM
  • Hướng dẫn Checkin Online (Checkin)
 • Xin nghỉ phép trên Base HRM
  • Hướng dẫn gửi đơn nghỉ phép (Timeoff)
 • Theo dõi công trên Base HRM
  • Hướng dẫn theo dõi công (Schedule)
 • Đăng ký Đổi ca - Chuyển ca - Trả ca trên Base HRM
  • Hướng dẫn Đổi ca - Chuyển ca - Trả ca