Khóa học Dinh Dưỡng (Nutrition)

Khóa học Dinh Dưỡng (Nutrition)

Đây là khóa học về dinh dưỡng căn bản do Bác Sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp trực tiếp hướng dẫn tại 25 FIT

BS. CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp : Chủ Tịch Hội Dinh Dưỡng Thực Phẩm TP. HCM
Khóa học bao gồm 10 buổi học với các nội dung như sau:
- Tổng quan về dinh dưỡng & sức khỏe
- Năng lượng, Vitamin, Khoáng chất
- Nhu cầu dinh dưỡng của người luyện tập thể thao
- Can thiệp dinh dưỡng cho người suy dinh dưỡng & béo phì
- Whey protein, tổng quan về sản phẩm dinh dưỡng thể thao
- Tư vấn dinh dưỡng

Người phụ trách Trung Tran The (L&D Manager)
Cập nhật gần nhất 10/11/2021
Thời gian hoàn thành 2 giờ 20 phút
Thành viên 252
 • Khóa học dinh dưỡng cùng BS. Đỗ Thị Ngọc Diệp
  • B1: Tổng quan về dinh dưỡng
  • B2: Nhu cầu năng lượng, dinh dưỡng
  • B3: Nhu cầu vitamin & chất khoáng
  • Xem trước
  • B5: Nhu cầu năng lượng cho người luyện tập thể thao
  • B6: Dinh dưỡng cho người béo phì
  • B7: Can thiệp dinh dưỡng cho người suy dinh dưỡng
  • B8: Whey protein
  • B9: Tổng quan về sản phẩm dinh dưỡng bổ sung trong thể thao
  • B10: Tư vấn dinh dưỡng
 • Bài Test
  • Bài Test Đợt 1: B1-2-3
  • Bài Test Đợt 2: B4-5-6
  • Bài Test Đợt 3: B7-8-9-10