Operation Officer

Operation Officer

Welcome các bạn đã đến với bộ phận Operation!

Đây là khóa học về những kiến thức, quy trình chuyên môn trong bộ phận vận hành.
Khóa học bao gồm các nội dung chính sau:
- Quy trình vận hành tại Studio
- Quy trình vận hành At Home
- Quy trình chăm sóc khách hàng
- Quy trình kiểm tra và đảm bảo chất lượng
- Quy trình kho - logistic

Người phụ trách Trung Tran The (L&D Manager)
Cập nhật gần nhất 22/10/2021
Thời gian hoàn thành 2 giờ 15 phút
Thành viên 29
 • Studio Operation Process
  • Xem trước 10 xp
  • Check list công việc Operation Officer
   10 xp
  • Quy trình đặt lịch tập cho khách hàng
   10 xp
  • Quy trình huỷ lịch tập
   10 xp
  • Quy trình bảo lưu
   10 xp
  • Quy trình huỷ bảo lưu
   10 xp
  • Quy trình Chuyển nhượng
   10 xp
  • Quy trình chuẩn bị Bộ Kit Training
   10 xp
  • Quy trình mặc Kit Training
   10 xp
  • Quy trình chăm sóc Member sau khi tập luyện
   10 xp
  • Quy trình Giặt Khăn
   10 xp
  • Quy trình giặt quần áo Innerwear Miha
   10 xp
  • Quy trình giặt Vest - Đai tập
   10 xp
  • Quy trình kiểm tra thiết bị phòng tập
   10 xp
  • Quy trình Kiểm tra Cơ sở vật chất
   10 xp
  • Quy trình sửa chữa cơ sở vật chất
   10 xp
 • At Home Operation Process
  • Check list làm việc Operation Officer - AT HOME
   10 xp
  • Quy trình chuẩn bị Thiết bị, CCDC cho tập luyện At home
   10 xp
  • Quy trình nhận bàn giao thiết bị, CCDC sau tập luyện
   10 xp
 • Customer Support Process
  • Quy trình xử lý feed back của khách hàng
   10 xp
 • Inventory
  • Quy trình kiểm kho
  • Quy trình đặt hàng
 • Certification
  • Operation Onboarding Test