Sales

Sales

Welcome các bạn đến với bộ phận Sales!

Đây là khóa học về kiến thức nền tảng về Sales tại 25 FIT, khóa học bao gồm các nội dung:
- Hành trình khách hàng
- Quy trình gọi điện mời khách trải nghiệm dịch vụ
- Quy trình tiếp khách, trial và tư vấn
- Quy trình xử lý từ chối
- Quy trình chăm sóc khách hàng
- Hệ thống công nghệ sử dụng trong bộ phận Sales
- Chính sách, KPIs, Career Path

Người phụ trách Trung Tran The (L&D Manager)
Cập nhật gần nhất 16/11/2021
Thời gian hoàn thành 1 ngày 3 giờ 15 phút
Thành viên 53
 • Quy trình Sales
  • Customer Journey
   10 xp
  • Cold Calling
   10 xp
  • 8 Step Tour
   10 xp
  • Inbody
   10 xp
  • EMS Trial
   10 xp
  • GFP - Hệ thống câu hỏi và O.W.N
   10 xp
  • GFP - Closing & Xử lý từ chối
   10 xp
  • Chăm sóc khách hàng - Refferal
  • Chăm sóc khách hàng - Renew
 • Hệ thống
  • Hubspot Level 1
   10 xp
  • Hubspot Level 2
  • Hubspot Level 3
  • Odoo - System
   10 xp
 • Chính sách
  • Hình thiết kế gói tập
  • Bảng giá gói tập (cập nhật tháng 10.21)
  • Chính sách - Hợp đồng
   10 xp
  • Career Path + KPIs
   10 xp
 • Tổng hợp các bài Test
  • 8 Step Tour - Test
  • GFP - Test
  • Hubspot & Esign - Test
  • Cold Calling - Test
  • Chính sách, Quy định Sales - Test
  • Career Path - Test