Sales - Onboarding

Sales - Onboarding

Welcome các bạn đến với bộ phận Sales!

Đây là khóa học về kiến thức nền tảng về Sales tại 25 FIT, khóa học bao gồm các nội dung:
- Hành trình khách hàng
- Quy trình gọi điện mời khách trải nghiệm dịch vụ
- Quy trình tiếp khách, trial và tư vấn
- Quy trình xử lý từ chối
- Quy trình chăm sóc khách hàng
- Hệ thống công nghệ sử dụng trong bộ phận Sales
- Chính sách, KPIs, Career Path

Người phụ trách L&D Manager (Trung)
Cập nhật gần nhất 16/11/2021
Thời gian hoàn thành 1 ngày 3 giờ 15 phút
Thành viên 5
Khởi động Sales
 • Quy trình Sales
  • Customer Journey
   10 xp
  • Cold Calling
   10 xp
  • 8 Step Tour
   10 xp
  • Inbody
   10 xp
  • EMS Trial
   10 xp
  • GFP - Hệ thống câu hỏi và O.W.N
   10 xp
  • GFP - Closing & Xử lý từ chối
   10 xp
  • Chăm sóc khách hàng - Refferal
  • Chăm sóc khách hàng - Renew
 • Hệ thống
  • Hubspot Level 1
   10 xp
  • Hubspot Level 2
  • Hubspot Level 3
  • Odoo - System
   10 xp
 • Chính sách
  • Hình thiết kế gói tập
  • Bảng giá gói tập (cập nhật tháng 10.21)
  • Chính sách - Hợp đồng
   10 xp
  • Career Path + KPIs
   10 xp
 • Tổng hợp các bài Test
  • 8 Step Tour - Test
  • GFP - Test
  • Hubspot & Esign - Test
  • Cold Calling - Test
  • Chính sách, Quy định Sales - Test
  • Career Path - Test