• Studio Operation Process
  • Check list công việc Operation Officer
   • Quiz
  • Quy trình đặt lịch tập cho khách hàng
   • Quiz
  • Quy trình huỷ lịch tập
   • Quiz
  • Quy trình bảo lưu
   • Quiz
  • Quy trình huỷ bảo lưu
   • Quiz
  • Quy trình Chuyển nhượng
   • Quiz
  • Quy trình chuẩn bị Bộ Kit Training
   • Quiz
  • Quy trình mặc Kit Training
   • Quiz
  • Quy trình chăm sóc Member sau khi tập luyện
   • Quiz
  • Quy trình Giặt Khăn
   • Quiz
  • Quy trình giặt quần áo Innerwear Miha
   • Quiz
  • Quy trình giặt Vest - Đai tập
   • Quiz
  • Quy trình kiểm tra thiết bị phòng tập
   • Quiz
  • Quy trình Kiểm tra Cơ sở vật chất
   • Quiz
  • Quy trình sửa chữa cơ sở vật chất
   • Quiz
 • At Home Operation Process
  • Check list làm việc Operation Officer - AT HOME
   • Quiz
  • Quy trình chuẩn bị Thiết bị, CCDC cho tập luyện At home
   • Quiz
  • Quy trình nhận bàn giao thiết bị, CCDC sau tập luyện
   • Quiz
 • Customer Support Process
  • Quy trình xử lý feed back của khách hàng
   • Quiz
 • Inventory
  • Quy trình kiểm kho
  • Quy trình đặt hàng
 • Certification
  • Operation Onboarding Test