Tập EMS tại 25 FIT - Trải nghiệm miễn phí

Tập EMS tại 25 FIT - Trải nghiệm miễn phí

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về:
- Công nghệ EMS Training
- Chống chỉ định khi luyện tập với EMS Training
- Cách đọc và phân tích Inbody

Người phụ trách L&D Manager (Trung)
Cập nhật gần nhất 21/09/2021
Thời gian hoàn thành 1 giờ 32 phút
Thành viên 272
25 FIT EMS Training