Tập EMS tại 25 FIT - Trải nghiệm miễn phí

Tập EMS tại 25 FIT - Trải nghiệm miễn phí

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về:
- Công nghệ EMS Training
- Chống chỉ định khi luyện tập với EMS Training
- Cách đọc và phân tích Inbody

Người phụ trách Trung Tran The (L&D Manager)
Cập nhật gần nhất 13/04/2022
Thời gian hoàn thành 2 giờ 47 phút
Thành viên 547
25 FIT EMS Training