Tập EMS tại 25 FIT - Trải nghiệm miễn phí

Tập EMS tại 25 FIT - Trải nghiệm miễn phí

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về:
- Công nghệ EMS Training
- Chống chỉ định khi luyện tập với EMS Training
- Cách đọc và phân tích Inbody

Người phụ trách Trung Tran The (L&D Manager)
Cập nhật gần nhất 10/06/2022
Thời gian hoàn thành 1 giờ 8 phút
Thành viên 580
  • Video
  • Certificate
    • EMS Training Foundation - Test (Trắc nghiệm)
    • EMS Training Foundation - Test (Tự Luận)