Tổng Quan Về EMS Training Smart Body

Tổng Quan Về EMS Training Smart Body

Chào mừng các bạn đến với khóa học Tổng Quan Về EMS Training Smart Body.

Trong khóa học này, bạn sẽ được hiểu về: 

- Giới thiệu về công nghệ EMS training – smart body
- Ưu điểm của thiết bị
- Quy tắc vận hành
- Các bước chuẩn bị cho một buổi tập
- Tổng quan quá trình tập luyện
- Xử lý sự cố khi tập luyện

Người phụ trách Trung Tran The (L&D Manager)
Cập nhật gần nhất 08/07/2022
Thời gian hoàn thành 4 giờ
Thành viên 229
 • Tổng Quan Về Công Nghệ
  • Về EMS Training Smart Body
  • CEO Phạm Hoàng Long giới thiệu về cải tiến công nghệ EMS
   10 xp
  • Bài Test Trắc Nghiệm
  • Bài Test Tự Luận