Welcome On Board!

Welcome On Board!

Chào mừng tất cả các bạn gia nhập gia đình 25 FIT!

Đây là khóa học đầu tiên dành cho tất cả nhân viên mới với các nội dung sau:
- Giới thiệu về 25 FIT và văn hóa của công ty
- Chính sách nhân sự
- Kiến thức cơ bản về thương hiệu, sản phẩm, khách hàng
- Thực hiện các dự án nhóm đầu tiên

Người phụ trách Trung Tran The (L&D Manager)
Cập nhật gần nhất 27/06/2022
Thời gian hoàn thành 5 giờ 24 phút
Thành viên 336
 • Hello Newbie - Welcome Kit
  • Sổ tay nhân viên
 • 1. Company & Culture - Công ty & Văn hóa
  • Giới thiệu về 25 FIT & Văn hóa công ty
  • Chính Sách Nhân Sự
  • Câu chuyện và vị trí thương hiệu 25 FIT
 • 2. Setup Hệ Thống
  • Hướng dẫn đăng nhập Email
  • Hướng dẫn sử dụng Slack
  • Hướng dẫn đăng nhập vào web 25fit.net
 • 3. Bài kiểm tra
  • Onboarding - Overview Test
 • 4. Trải nghiệm thực tế của khách hàng tại 25 FIT
  • Vợ chồng siêu mẫu Xuân Lan
  • Dịch vụ 25 FIT At Home
  • Á Hậu Phương Nga trải nghiệm dịch vụ At Home của 25 FIT