CÔNG TY CỔ PHẦN 25 FIT Phiên bản hệ thống 15.0+e-20221030

Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN 25 FIT một ứng dụng của Odoo, ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Điểm bán lẻ
Giao diện PoS thân thiện cho cửa hàng và quán ăn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Gym: Booking
OTP Login
Module for otp login.
Config Studio in POS
Inventory Valuation by Location
Inventory Valuation by Location
Professional REST API
Professional RESTful API access to Odoo models with (optional) predefined and tree-like schema of response Odoo fields
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao đầy
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Hợp đồng thuê bao
Tạo hóa đơn định kỳ và quản lý gia hạn
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Kế hoạch
Quản lý lịch làm việc của nhân viên
Làm sạch dữ liệu
Dễ dàng định dạng dữ liệu văn bản trên nhiều dữ liệu. Tìm các dữ liệu trùng lặp và dễ dàng gộp chúng.
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Cho thuê
Quản lý hợp đồng cho thuê, giao và trả hàng
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Phê duyệt
Tạo và xác nhận yêu cầu phê duyệt
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Cuộc hẹn
Lên lịch hẹn với khách hàng
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Giới thiệu nhân viên
Cho phép nhân viên của bạn chia sẻ các vị trí công việc và giới thiệu bạn bè của họ
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Adyen
NCC dịch vụ Thanh toán: Adyen Implementation
Dịch vụ thanh toán Alipay
Dịch vụ thanh toán: Triển khai Alipay
Payoo Payment Acquirer
Payment Acquirer: Payoo Implementation
Authorize.Net Payment Acquirer
NCC dịch vụ Thanh toán: Authorize.net Implementation
Buckaroo Payment Acquirer
NCC dịch vụ Thanh toán: Buckaroo Implementation
Dịch vụ thanh toán Ingenico
Dịch vụ thanh toán: Triển khai Ingenico
Cổng thanh toán Paypal
NCC dịch vụ Thanh toán: Paypal Implementation
Dịch vụ thanh toán PayuLatam
Dịch vụ thanh toán: Triển khai PayuLatam
NCC dịch vụ Thanh toán PayuMoney
NCC dịch vụ Thanh toán: PayuMoney Implementation
Stripe Payment Acquirer
NCC dịch vụ Thanh toán: Stripe Implementation
Worldline SIPS

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam